Giới thiệu

 Tự hào với truyền thống gần 30 năm đào tạo, Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, đã và đang là cái nôi đào tạo Y-Dược hàng đầu trên cả nước.

Upload Image...

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here