PGS. TS. Phan Anh Tuấn

PGS. TS. Phan Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc Trung tâm huấn luyện Viện Y Học cổ truyền Quân Đội – Trưởng phòng khảo thí trường Trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội