Bài 2. Tạng tượng – Giáo trình Lý luận cơ bản Đông Y

Bài 2. Tạng tượng – Giáo trình Lý luận cơ bản Đông Y

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC – TP.HCM 2008

Người đọc: Nguyên Lộc

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

Bài 2. Tạng tượng

I. Sinh lý bệnh lý chủ yếu của tạng phủ

II. Sự quan hệ giữa ngũ tạng với nhau

III. Vinh, vệ, khí huyết, tinh thần, tân, dịch

https://www.youtube.com/watch?v=mZaOA_OV

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *