BÀI 3: NGUYÊN NHÂN BỆNH – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

BÀI 3: NGUYÊN NHÂN BỆNH – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC – TP.HCM 2008

Người đọc: Nguyên Lộc

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

I. Nguyên nhân ngoài (ngoại nhân)

II. Nguyên nhân trong (Nội nhân)

III. Nguyên nhân khác (bất nội ngoại nhân)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.