BÀI 4: PHÂN LOẠI CHỨNG HẬU – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

BÀI 4: PHÂN LOẠI CHỨNG HẬU – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC – TP.HCM 2008

Người đọc: Nguyên Lộc

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

I. Phân loại chứng hạu theo lục kinh

II. Phân loại chứng hậu theo vệ khí dinh huyết và tam tieu

III. Phân loại chứng hậu theo ngũ tạng lục phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.