BÀI 4: PHÂN LOẠI CHỨNG HẬU – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

BÀI 4: PHÂN LOẠI CHỨNG HẬU – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC – TP.HCM 2008

Người đọc: Nguyên Lộc

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

I. Phân loại chứng hạu theo lục kinh

II. Phân loại chứng hậu theo vệ khí dinh huyết và tam tieu

III. Phân loại chứng hậu theo ngũ tạng lục phủ