BÀI 5: TỨ CHẨN – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

BÀI 5: TỨ CHẨN – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC – TP.HCM 2008

Người đọc: Nguyên Lộc

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

I. Vọng chẩn

II. Văn chẩn

III. Vấn chẩn

IV. Thiết chẩn