BÀI 7: BÁT PHÁP – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

BÀI 7: BÁT PHÁP – GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y

VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC – TP.HCM 2008

Người đọc: Nguyên Lộc

Ebook.chm: https://docs.google.com/file/d/0B1vBP…

I. Hãn pháp

II. Thổ pháp

III. Hạ pháp

IV. Hòa pháp

V. Ôn pháp

VI. Thanh pháp

VII. Tiêu pháp

VIII. Bổ pháp